top of page

Stiftelsen The Global Village

Stiftelsen The Global Village, numera Järvaveckan, som bl.a. anordnar Järvaveckan höll ett vårmingel med alla medarrangörer inför 2023:s politikervecka i Järva. 

PRESSBILDER

bottom of page